Yunnan Tours from Guanzhou

6-day Xishuangbanna Top Puer Tea Mountains Tour

6-day Xishuangbanna Top Puer Tea Mountains Tour

Included Cities: Xishuangbanna

6-day Yunnan Xishuangbanna Top Puer Tea Mountains Tour to Jinghong, Yiwu Town, Youle Tea Mountain, Gedeng Tea Mountain, Hekai Tea Village, Lao Banzhang Tea Village, Bulang Tea Mountain, Nannuo Tea Mountain.

20-day Chengdu Yunnan Guizhou Guilin Hong Kong Tour

20-day Chengdu Yunnan Guizhou Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ChengduLeshanEmeishanShangrilaLijiangDaliKunmingGuizhouGuilinHong Kong

This 20 days Chengdu Yunnan Kunming Dali Lijiang Guizhou Guilin Hong Kong Tour offers you visit to Giant Panda Bases, Leshan Buddha, Mt.Emei, Stone Forest, Lijiang Old Town, Dali Old City, Guiyang Huangguoshu Fall, Kaili Xijiang Miao Village, Zhengyuan Ancient Town,Zhaoxing Dong Village, Reef Flute Cave, Yangshuo West Street and more....

8-day Kunming Dali Lijiang & Lugu Lake Tour

8-day Kunming Dali Lijiang & Lugu Lake Tour

Included Cities: KunmingDaliLijiangLugu Lake

The 8 days China Yunnan Kunming Dali Lijiang Tour for tourist leisure and minority interests to view Western Hills, Dragon Gate, Stone Forest, Cangshan Mountain, Three Pagodas, Dali Ancient Town, Erhai Lake, Xizhou Bai Minority Village, Lijiang Old Town, Museum of Naxi Dongba Culture, Lion Hill, Jade Dragon Snow Mountain, Baisha Murals, Shuhe Old Town...

6-day Join-in Yunnan Small Group Tour

6-day Join-in Yunnan Small Group Tour

Included Cities: KunmingLijiangDali

The 6-day join-in classic Yunnan tour package for 4-8 persons covering the most popular toursit attractions in Kunming, Lijiang and Dali such as Xizhou Village, Three Pagodas and Locke's Former Residence, Baisha Old Town & Murals, Shuhe Ancient Town around Lijiang Old Town.

8-day Kunming Dali Lijiang Shangri-La Tour

8-day Kunming Dali Lijiang Shangri-La Tour

Included Cities: KunmingDaliLijiangShangrila

The 8 days China Yunan Tour for tourist minority culture and nature interests to visit Stone Forest, Three Pagodas, Erhai Lake, Xizhou Town, Dali Ancient Town, Black Dragon Pool, Dongba Museum, Lijiang Old Town, Jade Dragon Snow Mountain, Ganhaizi Meadow, Baishuihe River, Spruce Meadow, Yufeng Monastery, Shigu Old Town, Tiger Leaping Gorge, Dukezong Ancient Town, Songzanlin Monastery, Pudacuo National Park...

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour

Included Cities: ChengduShangrilaLijiangDaliKunmingChongqingYangtze Shanghai

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour covers Sichuan Leshan Buddha, Mt.Emei, panda bases, Kunming Stone Forest, Dali and Lijinag Old Town to Shangrial and top attractions of Yangtze River cruise....

12-day Sichuan Yunnan Southwest China Tour

12-day Sichuan Yunnan Southwest China Tour

Included Cities: ChengduLeshanEmeishanChongqingShangrilaLijiangDaliKunming

12 days Southwest China tour covers the highlights in Sichuan,Chongqing and Yunnan province sucha Giant Panda Base, Leshan Buddha, Emei Mountain, Dazu Cave, Stone Forest, Lijiang Old Town, Tiger Leaping Gorge, Dali Ancient City, Shangrila and more...

12-day Incredible Yunnan Tour

12-day Incredible Yunnan Tour

Included Cities: LijiangDaliShangrilaYuanyangKunming

The 12 days China Yunnan Tour for tourist minority culture and nature interests to visit Jianshui Ancient Town, Yuanyang terraced rice paddy fields, Erhai Lake, Lijiang Old Town, Xizhou Old Town, Black Dragon Pool Park, Yuhu Village, Shuhe Old Town, Shigu Old Town, Tiger Leaping Gorge, Shangri-la Old Town, Pudacuo National Park, Stone Forest...

7-day Yunnan Dongchuan Red Land Yuanyang Photography Tour

7-day Yunnan Dongchuan Red Land Yuanyang Photography Tour

Included Cities:

7 days Yunnan Kunming Yuanyang Photography Tour covers Dongchuan Red Land and Yuanyang Rice Terraces, Hani Ethnic Villages, Duoyishu Village, Bada Hani terraced fields and Azheke Village, Longshuba Terraces.

7-day Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour

7-day Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour

Included Cities:

7 days Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour covers Yuanyang Rice Terraces, Hani Ethnic Villages, Jianshui Ancient Town, Tuanshan Folk House, Twin-Dragon Bridge and Old Xianghui Bridge Station of Yunnan-Vietnam Rail ....