Yunnan Tours from Spain

6-day Xishuangbanna Top Puer Tea Mountains Tour

6-day Xishuangbanna Top Puer Tea Mountains Tour

Included Cities: Xishuangbanna

6-day Yunnan Xishuangbanna Top Puer Tea Mountains Tour to Jinghong, Yiwu Town, Youle Tea Mountain, Gedeng Tea Mountain, Hekai Tea Village, Lao Banzhang Tea Village, Bulang Tea Mountain, Nannuo Tea Mountain.

7-day Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour

7-day Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour

Included Cities: KunmingYuanyang

7 days Yunnan Kunming Jianshui Yuanyang Photography Tour covers Yuanyang Rice Terraces, Hani Ethnic Villages, Jianshui Ancient Town, Tuanshan Folk House, Twin-Dragon Bridge and Old Xianghui Bridge Station of Yunnan-Vietnam Rail ....

18-day Shanghai Hangzhou Xian Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour

18-day Shanghai Hangzhou Xian Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour

Included Cities: ShanghaiHangzhouXianChengduLeshanEmeishanShangrilaLijiangDaliKunmingGuilinHong Kong

This 18-day Shanghai Hangzhou Xian Chengdu Yunnan Guilin Hong Kong Tour is featured by unique landscape of mountains and peaks, rivers and lakes, ethnic culture and buildings, Southern China always enjoy great popularity among travelers worldwide.

12-day Incredible Yunnan Tour

12-day Incredible Yunnan Tour

Included Cities: LijiangDaliShangrilaYuanyangKunming

The 12 days China Yunnan Tour for tourist minority culture and nature interests to visit Jianshui Ancient Town, Yuanyang terraced rice paddy fields, Erhai Lake, Lijiang Old Town, Xizhou Old Town, Black Dragon Pool Park, Yuhu Village, Shuhe Old Town, Shigu Old Town, Tiger Leaping Gorge, Shangri-la Old Town, Pudacuo National Park, Stone Forest...

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour

Included Cities: ChengduShangrilaLijiangDaliKunmingChongqingYangtze Shanghai

15-day Chengdu Yunnan Chongqi Yangtze Shanghai Tour covers Sichuan Leshan Buddha, Mt.Emei, panda bases, Kunming Stone Forest, Dali and Lijinag Old Town to Shangrial and top attractions of Yangtze River cruise....

8-day Join-in Yunnan Small Group Tour

8-day Join-in Yunnan Small Group Tour

Included Cities: KunmingLijiangDaliShangrila

8-day Join-in Small group Yunan tour itinerary for 4-8 persons covers the wonders of Yunnan travel in Kunming Dali Lijiang Shangri-la and more....

6-day Kunming Dali Lijiang Classic Yunnan Tour

6-day Kunming Dali Lijiang Classic Yunnan Tour

Included Cities: KunmingDaliLijiang

The 6 days classic Yunnan tour covers the most popular toursit attractions such as Stone Forest in Kunming, Xizhou Village, Three Pagodas in Dali Ancient City and Locke's Former Residence, Baisha Old Town & Murals, Shuhe Ancient Town around Lijiang Old Town.

12-day Sichuan Yunnan Southwest China Tour

12-day Sichuan Yunnan Southwest China Tour

Included Cities: ChengduLeshanEmeishanChongqingShangrilaLijiangDaliKunming

12 days Southwest China tour covers the highlights in Sichuan,Chongqing and Yunnan province sucha Giant Panda Base, Leshan Buddha, Emei Mountain, Dazu Cave, Stone Forest, Lijiang Old Town, Tiger Leaping Gorge, Dali Ancient City, Shangrila and more...

6-day Join-in Yunnan Small Group Tour

6-day Join-in Yunnan Small Group Tour

Included Cities:

The 6-day join-in classic Yunnan tour package for 4-8 persons covering the most popular toursit attractions in Kunming, Lijiang and Dali such as Xizhou Village, Three Pagodas and Locke's Former Residence, Baisha Old Town & Murals, Shuhe Ancient Town around Lijiang Old Town.

20-day Chengdu Yunnan Guizhou Guilin Hong Kong Tour

20-day Chengdu Yunnan Guizhou Guilin Hong Kong Tour

Included Cities:

This 20 days Chengdu Yunnan Kunming Dali Lijiang Guizhou Guilin Hong Kong Tour offers you visit to Giant Panda Bases, Leshan Buddha, Mt.Emei, Stone Forest, Lijiang Old Town, Dali Old City, Guiyang Huangguoshu Fall, Kaili Xijiang Miao Village, Zhengyuan Ancient Town,Zhaoxing Dong Village, Reef Flute Cave, Yangshuo West Street and more....